Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny "Klimczok" w Ustroniu Morskim specjalizuje się głownie w rehabilitacji społecznej osób niewidomych i niedowidzących.

 

Ośrodek "Klimczok" posiada aktualne wpisy do rejestru:

 

- organizatorów turnusów rehabilitacyjnych: OR/14/5/16 - ważny do 11.04.2019 r.
- ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne: OD/32/0025/16 ważny do 26.05.2019 r.

 

Kliknij aby pobrać odpowiedni wpis - ORiOD

 

W Ośrodku mogą być przyjmowane grupy osób niepełnosprawnych na następujące turnusy:

 • Usprawniająco - rekreacyjny

  • kobiety po mastektomii

  • z chorobami neurologicznymi

  • z cukrzycą

  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  • z dysfunkcją narządu wzroku

  • ze schorzeniami układu krążenia

  • ze schorzeniami układu oddechowego

  • z upośledzeniem umysłowym

  • Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością

  • z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Ośrodek "Klimczok" uprawniony jest do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne następujące grup osób niepełnosprawnych:

 • głuchoniewidomi

 • kobiety po mastektomii

 • z chorobami neurologicznymi

 • z chorobą psychiczną

 • z cukrzycą

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • z dysfunkcją narządu wzroku

 • ze schorzeniami układu krążenia

 • ze schorzeniami układu oddechowego

 • z padaczką

 • z upośledzeniem umysłowym

 


rehabilitacja_1
rehabilitacja_2
rehabilitacja_3
rehabilitacja_4
rehabilitacja_5
rehabilitacja_6
rehabilitacja_7